Caută după:

Cursuri autorizate A.N.C

de calificare si perfectionare profesionala

Cursuri profesori

cu credite profesionale transferabile

Cursuri administratie

pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici

Cursuri in-house

organizate in sistem ”la cerere” la sediul beneficiarului