Caută după:

EDU4SUCCES: Integrarea copiilor cu CES in invatamantul de masa

PROGRAM DE FORMARE CONTINUA DESTINAT CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Incepand cu anul  scolar 2020-2021, nu se mai desfasoara activitati de formare continua in sistem fata-in-fata. Activitatea de formare este reorganizata in sistem online.

Numar credite transferabile: 22

Durata cursului: 90 ore

Numar locuri disponibile: 25/grupa

Tarif participare curs: 450 lei/persoana

Potrivit legislatiei, personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar trebuie sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, minimum 90 de credite profesionale transferabile.

CERTIFICAREA FORMARII: absolvirea cursului se certifica prin emiterea unui CERTIFICAT cu 22 credite profesionale transferabile, conform OM 4224/2022  pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calitatii programelor pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

TEMATICA PROGRAMULUI DE FORMARE:

EDU4SUCCES:Integrarea copiilor cu CES in invatamantul de masa

Disciplina 1. CADRUL CONCEPTUAL SI LEGISLATIV DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI INCLUZIVE

1.1.Notiuni fundamentale, abordari si concepte de baza

1.2.Legislatia nationala vs. legislatia internationala

Disciplina 2. ABORDAREA PSIHOPEDAGOGICA A COPIILOR CU CES

2.1.Caracteristicile dezvoltarii copiilor cu CES

2.2.Elevul cu cerinte educationale speciale. Tipuri de tulburari

Disciplina 3. INTEGRAREA COPIILOR CU CES IN INVATAMANTUL DE MASA

3.1.Managementul clasei in context incluziv

3.2.Strategii didactice in contextul educatiei incluzive

EVALUAREA FINALA: este o evaluare de tip sumativ, care consta in evaluarea portofoliilor pentru dezvoltarea profesionala continua ale formabililor, transmsie in format digital, pana la finalizarea componentei practic-aplicative a programului de formare.

 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE: adeverinta de la scoala in care se mentioneaza functia si specialitatea, copii xerox dupa: diploma de studii, cartea de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui).

 

MODALITATEA DE PLATA: taxa de participare se va achita prin virament bancar sau cu cardul pentru prima de cariera didactica pana la inceperea cursului. Taxa se poate achita si din bugetul de formare al unitatii de invatamant, in baza solicitarii cursantilor.

 
OFERTA GRUPURI: la cerere, pentru grupe de 25 persoane cursul pot fi organizat intr-o perioada stabilita de comun acord.

MODALITATEA DE DESFASURARE: cursul se deruleaza in sistem online sincron/asincron.